Szigethalom - bölcsőde bővítés
A feladat a meglévő bölcsőde épület 28 férőhellyel történő bővítésének tervezésére szólt. A tervezett épület két nyeregtetős rész által közrezárt lapostetős rész együtteséből összeálló tömeg, melynek magastetős oromfalai tűzfalakként a tűzvédelmi előírások miatt külön tűzszakaszként néznek a meglévő bölcsőde épület és a Fogyatékkal Élők Napközije irányába. A két meglévő épület közé illeszkedő bővítés ezáltal lezárja a saroktelek mellékutcai térfalát. A bejárati zóna a meglévő épület észak-keleti oldalán található, előtetővel és szélfogóval kialakított. Innen érhető el a bővítmény. A meglévő bölcsőde épület mentén végig haladó folyosó középfolyosóként befordul a tervezett bővítésbe. A bővítés udvar felőli oldalán csoportszobák és ezek kiszolgáló helyiségei (átadók, fürösztő) kaptak helyet. Az utca felé mosó-vasaló helyiség, nevelői öltöző-vizesblokk, munkahelyi étkező, fejlesztő szoba és gyermekszobai tároló létesülnek. A gyerekek udvari vizesblokkja és a bölcsőde udvari játéktárolója a tervezett bővítés udvar felőli részén, a csoportszobák mellé került.
A bővítéssel egyidejűleg az épület energiahatékonysága is javul a kapacitás bővítés miatti kazáncsere és a tetőn elhelyezett napelemek által.
Az épület mentén egy szervízút került kialakításra, az előírt parkolószámnak megfelelő gépkocsiállások biztosításával. A bejárati zónához tartozóan biciklitárolót is létesítenek.